Destrucció de Documentació

Gestió integral de Destrucció de Documents Confidencials.

 

L'empresa G D C ofereix un servei de destruccion de documents dirigit a la pràctica totalitat de les empreses i institucions, independentment de la seva activitat i la seva grandària.

Per a això, hem dissenyat un servei orientat a satisfer la demanda de seguretat i confidencialitat, que la norma legal vigent, LOPD i altres disposicions d'àmbit autonòmic, exigeixen a les empreses i institucions en el tractament i destrucció de la documentació i altres suports de la informació. Seguretat i Confidencialitat, són les característiques dels nostres serveis, que a més compleixen en totes les seves fases, amb les exigències legals vigents en:

Apilament en origen.

Recollida.

Destrucció.

Valorització del residu.

Certificació del procés.

D'altra banda, cal ressaltar les millores que aquest servei aporta a la imatge de la seva empresa, en el vessant de gestió mediambiental.

Eviteu la fuga d'informació i sancions de fins a 600.000 €.

Feu-vos les següents preguntes:
El personal de la meva empresa sap discernir quina documentació és sensible o conté informació de caràcter personal i per tant ha de ser tractada segons la LOPD?
On van els documents o papers que llencem a la paperera i qui pot accedir-hi?
Quin cost real té la destrucció de la documentació duta a terme pel personal de l'empresa pels seus mitjans (temps, equips de destrucció, etc.) i realment és segur?

El nostre servei de recollides cícliques està pensat perquè no corri riscos, eviti sancions i col·labori amb el Medi Ambient.

Visiteu la nostra secció dedicada a serveis per a una major informació:

 

 

Serveis Diaris / cíclics

Serveis Puntuals

Serveis d'Expurgació

Destrucció d'altres suports

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies Ver Política